jazyk / language:   ČJ EN


16. odborná konference
 
Elektrizační soustava 2024

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány


6. - 7. června 2024, Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic 
https://www.hotel-valec.cz/

 
 
 
Program konference


6. června 2024, čtvrtek
 
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
Rozvoj přenosové soustavy v souvislosti s transformací energetiky
Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
Rozvoj prenosovej sústavy v strednodobom horizonte
Filip Zeman, vedúci odboru rozvoja prenosovej sústavy, SEPS, a. s.

téma v jednání
přednášející
 
téma v jednání
přednášející
 
12.00 - 13.30     oběd
 
Budoucí strategie ČEPS s plynem SF6

Tomáš Nazarčík, Senior Specialista, ČEPS, a. s.
 
Trendy digitální transformace v energetice - pohled dodavatele SW vybavení
Josef Fritschka, jednatel, TECHNODAT Elektro, s. r. o.
 
Hybridní zdroj SVR (Energy Nest)
Ondřej Mamula, CIIRC
 
téma v jednání
přednášející
 
téma v jednání
přednášející
 
téma v jednání
Martin Střelec, Principal Investigator, NTIS, ZČU
 
 
17.00                    závěr prvního dne
18.00 - 23.30       večerní raut, ochutnávka vína


7. června 2024, pátek
 
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční výstavba přenosové soustavy
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
téma v jednání
reprezentant, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Trendy decentrální výroby na zásobovacím území EG.D
Milan Krátký, EG.D, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.05
Investice do modernizace distribuční sítě. Sdílení elektřiny v legislativě a v praxi
Pavel Glac, PREdistribuce, a. s.
 
téma v jednání
reprezentant, Stredoslovenská distribučná, a. s.
 
téma v jednání
reprezentant, Západoslovenská distribučná, a.s.
 
LDS coby důležitá součást elektrizační soustavy - největší výzvy v roce 2024
Petr Karafiát, předseda výboru, ČAPLDS
 
12.20     závěr konference, společný oběd

 
 
 
 

 


 

    Partneři konference
 
  ČEPS


EGEM


TECHNODAT


SIEMENS, new


VOLTSMILE


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In