jazyk / language:   ČJ EN


15. odborná konference
 
Elektrizační soustava 2023

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány


1. - 2. června 2023, Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic 
https://www.hotel-valec.cz/

 

1. června 2023
 
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
Rozvoj elektrizační soustavy ČR
Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
Rozvoj prenosovej sústavy v strednodobom horizonte
Filip Zeman, vedúci odboru rozvoja prenosovej sústavy, SEPS, a. s.

Typizované stožárové konstrukce pro potřeby záměrů PS (se zaměřením na v letošním roce dokončenou SK Soudek pro 2x 400 kV)
Jiří Brejcha, vedoucí odboru Technická koncepce vedení, údržby a standardizace, ČEPS, a. s.
 
Zatěžovací zkoušky SK Soudek
Jiří Plachý, ELEKTROTRANS a.s.
 
12.00 - 13.30     oběd
 
Odstránenie kritického miesta Veľký Ďur - Levice v rámci PS SR a riešenie prekračovania skratovej odolnosti v ESt Veľký Ďur
Milan Straka, špecialista poverený zastupovaním pracovnej pozície výkonný riaditeľ sekcie rozvoja ES
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 
Analýza jalových výkonov v distribučnej sústave a tokov jalovej energie medzi distribučnou a prenosovou sústavou
Miroslav Jalec, vedoucí rozvoje DS, Západoslovenská distribučná, a. s.
 
Datový model elektrické stanice
Matúš Babinec, obchodně technický manager, TECHNODAT Elektro
 
Strategie investování PREdistribuce, a. s.
Milan Hampl, generální ředitel, PREdistribuce, a. s.
 
Hybridní zdroj SVR (Energy Nest)
Ondřej Mamula, CIIRC
 
Novinky v digitální technice
Zbyněk Bělina, Head of sales, Smart Infrastructure Business Unit Electrification & Automation, Siemens
 
Nasazení strojového učení v prostředí provozovatele přenosové soustavy ČEPS
Martin Střelec, Principal Investigator, NTIS, ZČU v Plzni
 
17.00                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína
 
 
 
2. června 2023
 
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční výstavba přenosové soustavy
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
Investice, asset management, pokročilá analytika
Adam Teringl, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Bilanční trendy na úrovni distribuce a vazba na novou koncepci sítí NN
Milan Krátký, EG.D, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.05
Modernizace distribuční sítě PREdi
Pavel Glac, PREdistribuce, a. s.
Jiří Randa, PREdistribuce, a. s.
 
Strategie a investice
Josef Nováček, Stredoslovenská distribučná, a. s.
 
LDS coby důležitá součást elektrizační soustavy - výzvy a očekávání
Petr Karafiát, předseda výboru, ČAPLDS
 
12.20     závěr konference, společný oběd


 
 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


ELEKTROTRANS


VÚJE


EGEM


TECHNODAT


SIEMENS, new


HITACHI ENERGY


DECCI


VOLTSMILE


HENEKEN Conductors


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In