jazyk / language:   ČJ EN


15. odborná konference
 
Elektrizační soustava 2023

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány


1. - 2. června 2023, Hotel Zámek Valeč, Valeč u Hrotovic 
https://www.hotel-valec.cz/

 

1. června 2023
 
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
Rozvoj elektrizační soustavy ČR
Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
Rozvoj prenosovej sústavy v strednodobom horizonte
Filip Zeman, vedúci odboru rozvoja prenosovej sústavy, SEPS, a. s.

Typizované stožárové konstrukce pro potřeby záměrů PS (se zaměřením na v letošním roce dokončenou SK Soudek pro 2x 400 kV)
Jiří Brejcha, vedoucí odboru Technická koncepce vedení, údržby a standardizace, ČEPS, a. s.
 
12.00 - 13.30     oběd
 
Odstránenie kritického miesta Veľký Ďur - Levice v rámci PS SR a riešenie prekračovania skratovej odolnosti v ESt Veľký Ďur
Milan Straka, špecialista poverený zastupovaním pracovnej pozície výkonný riaditeľ sekcie rozvoja ES
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 
Analýza jalových výkonov v distribučnej sústave a tokov jalovej energie medzi distribučnou a prenosovou sústavou
Miroslav Jalec, vedoucí rozvoje DS, Západoslovenská distribučná, a. s.
 
Datový model elektrické stanice
Matúš Babinec, obchodně technický manager, TECHNODAT Elektro

Energy Nest
Ondřej Mamula, CIIRC
 
téma:...
vystupující
 
téma:...
vystupující
 
17.00                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína
 
 
 
2. června 2023
 
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční výstavba přenosové soustavy
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
Strategie a investice
reprezentant*, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Strategie a investice
reprezentant*, EG.D, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.05
Modernizace distribuční sítě PREdi
Pavel Glac, PREdistribuce, a. s.
 
Strategie a investice
Josef Nováček, Stredoslovenská distribučná, a. s.
 
téma v jednání
Petr Karafiát, předseda výboru, ČAPLDS
 
Decodis - řízení distribuční soustavy
Martin Střelec, Principal Investigator, NTIS, Západočeská univerzita v Plzni
 
12.20     závěr konference, společný oběd
 
--
*v jednání


 
 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


EGEM


VÚJE


DECCI


SIEMENS, new


TECHNODAT


ELEKTROTRANS


VOLTSMILE


HENEKEN Conductors


Boryszew


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In