jazyk / language:   ČJ EN


10. odborná konference

Elektrizační soustava 2018

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

7. - 8. června 2018, Hotel Zámek Valeč
Valeč u Hrotovic

jazyk konference: ČJ


Program konference
 
7. června 2018
9.30       registrace účastníků
10.20     zahájení konference

10.25    
Zdravice

Tomáš Malatinský, poradce ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 
10.40    
Povolovací procesy investičních akcí ČEPS

Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
11.10
Koncepce rozvoje přenosové soustavy v dlouhodobém horizontu

Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a. s.
 
11.40
Pripravované a prebiehajúce významné investičné projekty SEPS do roku 2030

Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 
12.00     oběd
 
13.30
 
ČEPS a dostupná data o chování účastníků trhu
Karel Vinkler, ředitel sekce Strategie, ČEPS, a. s.
Ondřej Mamula a David Hrycej, CIIRC
 
Agregátor flexibility a pohled na budoucí vývoj energetiky
Petr Rokůsek, zakladatel Nano Energies, Stanislav Chvála, ředitel Strategie a rozvoje, Nano Energies
 
15.00 - 16.30       technologie
 
Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov - nová výzva
Juraj Koreň, ředitel, Sprecher Automation, s.r.o.
 
Kvalita výroby ocelových konstrukcí v energetice, výrobní dozor, přejímka ocelových konstrukcí u výrobce investorem s testy a účinnost přejímky ocelových konstrukcí na stavbě
Marián Bartoš, SPIE Elektrovod, a. s.
 
a další
 
17.30     závěr prvního dne
 
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína a cimbál
 


8. června 2018
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční program ČEPS, a.s.
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
Plánování a rozvoj distribuční soustavy
Realizace akcí

Pavel Macháček, vedoucí odboru Podpora Rozvoje, ČEZ Distribuce, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.10
Strategie a investice v E.ON Distribuce, a. s.
Libor Kolář, Head of Strategic Projects, E.ON Distribuce, a. s.
 
11.40
technologie
 
12.00     závěr konference, společný oběd
 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


SPIE


OSC


ENERGON DOBRIS


ODEM


Sprecher Automation


ABB


TECHNODAT


Elektrotrans, new logo


EGEM


ETD


Omexom


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In