jazyk / language:   ČJ EN


13. odborná konference

Elektrizační soustava 2021

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

26. - 27. srpna 2021, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha

jazyk konference: ČJ


26. srpna 2021
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
10.30     Dopady změn v energetickém sektoru na rozvoj přenosové soustavy
Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
11.00     Koncepce BIM ve společnosti ČEPS
Zdeněk Hruška, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a. s.

11.30     Zásadné investičné zámery SEPS do roku 2030
Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
(prezentace bude formou videokonference)
 
12.00 - 13.30     oběd
 
Power Quality
Ondřej Mamula, CIIRC
 
Využití DECE flexibility pro Podpůrné služby
Jan Novák, Business Development Manager, Nano Energies a.s.
 
Akumulace energie u nás a ve světě. Možnosti využití, příležitosti, legislativa
Jan Fousek, výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie
 
15.00 - 16.30      technologie
 
Hliník: burza LME, index, cenotvorba a hedging
Peter Gönczöl, Managing Director, Heneken Conductors, a.s.
 
Material and construction solutions for overhead conductors that improve the operating parameters of the power line. 
Mirosław Buciak, Dorota Gołdyn, Piotr Uliasz
Boryszew S.A. Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
 
Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov
Juraj Koreň, konzultant
 
17.30                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       raut, ochutnávka vína, hotelová restaurace Benada
 
 
 
27. srpna 2021
 
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční výstavba přenosové soustavy
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
Transformace české energetiky
Dopady pro ČEZ Distribuce

Jan Berka, Head of Strategy asset management department, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Modernizace sítě VN v PREdistribuce, a. s.
Současné a budoucí výzvy

Pavel Glac, vedoucí oddělení Rozvoj AMM, PREdistribuce, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.10
Digitalizace Asset Managementu EG.D.
Ondřej Plojhar, Strategický Asset Management, EG.D, a. s.
 
11.30
Využívání malých zdrojů se zaměřením na FVE a bateriová uložiště
František Žák
 
a další   
 
12.30     závěr konference, společný oběd


 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


EG.D


EGEM


TECHNODAT


HENEKEN Conductors


Boryszew


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In