jazyk / language:   ČJ EN


11. odborná konference

Elektrizační soustava 2019

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

6. - 7. června 2019, Hotel Zámek Valeč
Valeč u Hrotovic

jazyk konference: ČJ


Harmonogram konference:
 
6. června 2019, čtvrtek
9.30       registrace účastníků
10.30     zahájení konference
10.40     prezentace
12.30     oběd
14.00     prezentace
18.00 - 24.00      večerní raut, ochutnávka vína
 
7. června 2019, pátek
9.00       registrace
9.30       zahájení
9.40       prezentace
12.30     závěr konference, společný oběd
 
Oslovení přednášející:
 
Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
Radek Hartman, člen představenstva, ČEPS, a. s.
Karel Vinkler, ředitel sekce Inovace a rozvoj nových technologií, ČEPS, a. s.
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s. 
Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Pavel Šolc, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a. s.
Radim Černý, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a. s.
Libor Kolář,vedoucí Strategické projekty, E.ON Distribuce, a. s.
reprezentanti PREdistribuce, a. s.
a další

Témata (návrh):
 
  • Aktuální otázky obnovy a rozvoje PS
  • Rozvoj PS ČR a vazba na Evropský rozvojový plán do roku 2023
  • Příprava výstavby liniových staveb
  • Obnova zařízení přenosové soustavy
  • Plánování a rozvoj distribuční soustavy
  • Technologie a další

 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


ENERGON DOBRIS


Sprecher Automation


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In