jazyk / language:   ČJ EN


14. odborná konference

Elektrizační soustava 2022

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

2. - 3. června 2022, Hotel Zámek Valeč
 
jazyk konference: ČJ


Harmonogram konference:
 

2. června 2022, čtvrtek
9.30       registrace účastníků
10.30     zahájení konference
10.40     prezentace
12.30     oběd
14.00     prezentace
18.00 - 24.00      večerní raut, ochutnávka vína
 
 
3. června 2022, pátek
9.00       registrace
9.30       zahájení
9.40       prezentace
12.30     závěr konference, společný oběd

 

Program konference (pracovní verze):


2. června 2022
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
10.30    
Budoucnost elektrizační soustavy ČR v kontextu vývoje energetiky

Svatopluk Vnouček, místopředseda představenstva, ČEPS, a. s.
 
11.00    
Kybernetická bezpečnost zařízení přenosové soustavy
Jan Černohorský, vedoucí odboru Technická koncepce zařízení rozvoden, ČEPS, a. s.

11.30    
Zásadné investičné zámery SEPS do roku 2030

Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 
12.00 - 13.30     oběd
 
Česká asociace provozovatelů lokálních distribuční soustav
Petr Karafiát, předseda výboru asociace, ČAPLDS
 
téma:...
Ondřej Mamula, CIIRC
 
téma:...
vystupující
 
15.00 - 16.30      technologie
 
Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov
Juraj Koreň, konzultant
 
téma:...
vystupující
 
téma:...
vystupující
 
 
17.30                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína
 
Neformální diskuse budou pokračovat během večerního rautu, který bude spojen s ochutnávkou vína.
 
 
3. června 2022
 
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Investiční výstavba přenosové soustavy
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
10.00
Strategie a investice
reprezentant, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Strategie a investice
Libor Kolář, Head of Management grid and Strategic Projects, EG.D, a. s.
 
10.50     přestávka na kávu
 
11.10
Strategie a investice
reprezentant, PREdistribuce, a. s.
 
Strategie a investice
reprezentant, Stredoslovenská distribučná, a. s.
 
12.00     technologie
 
téma:...
František Žák
 
téma:...
vystupující
 
12.30     závěr konference, společný oběd

 
 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


EGEM


TECHNODAT


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In