jazyk / language:   ČJ EN


12. odborná konference

Elektrizační soustava 2020

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

25. - 26. srpna 2020, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha

jazyk konference: ČJ

Harmonogram konference:

25. srpna 2020, úterý
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference
10.40     prezentace
12.30     oběd
14.00     prezentace
18.00 - 24.00      večerní raut, ochutnávka vína
 
26. srpna 2020, středa
9.00       registrace
9.30       zahájení
9.40       prezentace
12.30     závěr konference, společný oběd
 

Program konference:

25. srpna 2020


9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
10.30     Investiční výstavba
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
11.00     Systém kontroly kvality dodávek a služeb
Libor Vaněk, ředitel sekce Inženýring vedení, ČEPS Invest, a. s.
 
11.30     Pripravované a prebiehajúce významné investičné projekty SEPS do roku 2030
reprezentant*, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
 

12.00     oběd
 

13.30
 
Tržní model agregace flexibility a jeho kompatibilita s evropskými trhy s podpůrnými službami
Ondřej Mamula, CIIRC
 
Zdrojová přiměřenost
Karel Vinkler*, ředitel sekce Strategie, ČEPS, a. s.

a další
 
15.00 - 16.30      technologie
 
Téma vystoupení*
Matúš Orlovský, Sales Director, Laná, a. s.
 
Digitální technická mapa ČR  - příležitost pro zkvalitnění dokumentace distribučních sítí a zefektivnění jejich výstavby a provozu
Martin Hrdlička, majitel, HRDLIČKA Group
 
Typické vady nakupované oceli a jejich vliv na díla (rozvodny a přenosové cesty)*
Marián Bartoš*, SPIE Elektrovod, a. s.
 
17.30                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína
 
 
 
26. srpna 2020

9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Technické aspekty výstavby vedení
Martin Blažek, vedoucí odd. Vedení přenosové soustavy, ČEPS, a. s.
 
10.00
Obnova a rozvoj do roku 2030
Jan Berka, Head of Strategy asset management department, ČEZ Distribuce, a. s.
 
10.30     přestávka na kávu
 
10.50 - 12.00
Strategie a investiční plány
Libor Kolář*, Head of Strategic Projects, E.ON Distribuce, a. s.
reprezentant*, PREdistribuce, a. s.
 
12.00     technologie
 
Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov
Juraj Koreň, ředitel, Sprecher Automation, s.r.o.
 
a další
 
12.30     závěr konference, společný oběd
 
  
*v jednání


 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


CEZ Distribuce


ENERGON DOBRIS


Sprecher Automation


LANA


TECHNODAT


SPIE


ODEM


VÚJE


EGEM


APG - Asociace podnikatelů v geomatice


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In