jazyk / language:   ČJ EN


9. odborná konference

Elektrizační soustava 2017

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

8. - 9. června 2017, Hotel Zámek Valeč
Valeč u Hrotovic

jazyk konference: ČJ


Harmonogram konference:
 
8. června 2017, čtvrtek
9.30       registrace účastníků
10.30     zahájení konference
10.40     prezentace
12.30     oběd
14.00     prezentace
18.00 - 24.00      večerní raut, ochutnávka vína
 
9. června 2017, pátek
9.00       registrace
9.30       zahájení
9.40       prezentace
12.30     závěr konference, společný oběd
 
Oslovení přednášející:
 
Svatopluk Vnouček, ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce PS, ČEPS, a. s.
Andrew G. Kasembe, vedoucí odboru Rozvoj, ČEPS, a. s.
Jiří Hrbek, ČEPS, a. s. 
Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
Radim Černý, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a. s.
Jiří Kudrnáč, člen představenstva, ČEZ Distribuce, a. s.
reprezentant PREdistribuce, a. s.
a další
 
Témata (návrh):
 
-          Aktuální otázky obnovy a rozvoje PS
-          Rozvoj PS ČR a vazba na Evropský rozvojový plán do roku 2023
-          Příprava výstavby liniových staveb
-          Obnova zařízení přenosové soustavy
-          Plánování a rozvoj distribuční soustavy
-          Technologie a další 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


CEZ


PRE


TECHNODAT


Asseco


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In