jazyk / language:   ČJ EN


12. odborná konference

Elektrizační soustava 2020

Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn
Strategie a investiční plány

25. - 26. srpna 2020, Clarion Congress Hotel Prague
Freyova 33, Praha

jazyk konference: ČJ

Harmonogram konference:

25. srpna 2020, úterý
9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference
10.30     prezentace
12.30     oběd
14.00     prezentace
18.00 - 24.00      večerní raut, ochutnávka vína
 
26. srpna 2020, středa
9.00       registrace
9.30       zahájení
9.40       prezentace
12.30     závěr konference, společný oběd
 

Program konference:

25. srpna 2020

9.30       registrace účastníků
10.15     zahájení konference, úvodní vystoupení
 
10.30     Investiční výstavba
Jiří Hrbek, ředitel sekce Správa energetického majetku, ČEPS, a. s.
 
11.00     Systém kontroly kvality dodávek a služeb
Libor Vaněk, ředitel sekce Inženýring vedení, ČEPS Invest, a. s.
 
11.30     Pripravované a prebiehajúce významné investičné projekty SEPS do roku 2030
Filip Zeman, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.
(prezentace bude formou videokonference)
 
12.00     oběd
 
13.30
 
Tržní model agregace flexibility a jeho kompatibilita s evropskými trhy s podpůrnými službami
Ondřej Mamula, CIIRC
 
Nová role malých zdrojů a spotřeb pro řízení přenosové soustavy
Stanislav Chvála, CEO, Nano Energies a.s.

a další
 
15.00 - 16.30      technologie
 
Nové typy výrobkov a technológia vyroby vodiča s TW profilom
Matúš Orlovský, Sales Director, Laná, a. s.
 
Digitální technická mapa ČR  - příležitost pro zkvalitnění dokumentace distribučních sítí a zefektivnění jejich výstavby a provozu
Martin Hrdlička, předseda představenstva, Asociace podnikatelů v geomatice (APG)

Představení společnosti
Pavel Kovář, jednatel, Hitachi ABB Power Grids

Hodnotenie stavu ocele a jej typických vád, zváraných a skrutkovaných oceľových konštrukcií v energetike
Marián Bartoš, SPIE Elektrovod, a. s.
 
17.30                    závěr prvního dne
18.00 - 24.00       večerní raut, ochutnávka vína
 
 
26. srpna 2020
9.00       registrace
9.20       zahájení

9.30
Plánovaný rozvoj sítí v Praze a zavedení prvků SG
Milan Hampl, předseda představenstva, PREdistribuce, a. s.
 
10.00
Technické aspekty výstavby vedení
Martin Blažek, vedoucí odd. Vedení přenosové soustavy, ČEPS, a. s.
 
10.30     přestávka na kávu
 
10.50
Obnova a rozvoj do roku 2028
Jan Berka, Head of Strategy Asset Management Department, ČEZ Distribuce, a. s.
 
Strategie a investiční plány
Libor Kolář, Head of Strategic Projects, E.ON Distribuce, a. s.
 
12.00     technologie
 
Kybernetická a prevádzková bezpečnosť energetických systémov
Juraj Koreň, ředitel, Sprecher Automation, s.r.o.
 
a další
 
12.30     závěr konference, společný oběd

 

 

 

    Partneři konference
 
  ČEPS


ENERGON DOBRIS


Sprecher Automation


LANA


TECHNODAT


SPIE


ODEM


VÚJE


HITACHI ABB


EGEM


APG - Asociace podnikatelů v geomatice


SDIC - Sdružení dodavatelů investičních celků


CAOK 2


  Mediální partneři
 
  All for POWER


KONSTRUKCE Media


Com4In